Bài đăng nổi bật

Dự án Laravel đầu tiên của bạn

Trước khi tạo dự án Laravel đầu tiên, bạn nên đảm bảo rằng máy cục bộ của mình đã cài đặt PHP và Composer . Nếu bạn đang phát triển trên macOS, PHP và Composer có thể được cài đặt thông qua Homebrew . Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Node và NPM .Sau khi bạn đã cài đặt PHP và Composer, bạn có thể tạo một dự án Laravel mới thông qua create-projectlệnh Composer:

composer create-project laravel/laravel codelean

Sau khi dự án đã được tạo, hãy khởi động máy chủ phát triển cục bộ của Laravel bằng servelệnh Artisan CLI của Laravel:

cd codelean
 
php artisan serve

Khi bạn đã khởi động máy chủ phát triển Artisan, ứng dụng của bạn sẽ có thể truy cập được trong trình duyệt web của bạn tại http://localhost:8000Tiếp theo, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thực hiện các bước tiếp theo của mình vào hệ sinh thái Laravel . Tất nhiên, bạn cũng có thể muốn cấu hình một cơ sở dữ liệu .

Nếu bạn muốn có một khởi đầu thuận lợi khi phát triển ứng dụng Laravel của mình, hãy cân nhắc sử dụng một trong các bộ công cụ khởi động của chúng tôi . Bộ công cụ khởi động của Laravel cung cấp khung xác thực phụ trợ và giao diện người dùng cho ứng dụng Laravel mới của bạn.Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn