Bài đăng nổi bật

 

Video hướng dẫn 

 

Tạo file index.php (tiếp bài trước ;)

  • Step1: Tạo dữ liệu employee.sql 
  • Step2. Tạo file configure.php
  • Step3. Tạo file error.php 

giờ ta làm bước 4 nha :D 

  • Step4. Tạo file index.php
  • Step5. Tạo file create.php
  • Step6. Tạo file update.php
  • Step7. Tạo file delete.php
  • Step8. Tạo file read.php 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn