Bài đăng nổi bật

 Chúng ta sẽ làm ứng dụng thêm sửa xóa dữ liệu như sau 

Video hướng dẫn 

 
Step1: Tạo dữ liệu employee.sql 

Step2. Tạo file configure.php

Step3. Tạo file error.php 

Step4. Tạo file index.php

Step5. Tạo file create.php

Step6. Tạo file update.php

Step7. Tạo file delete.php

Step8. Tạo file read.php 

Giờ ta sẽ làm Step1,2,3 nha :) 

Tạo cấu trúc thư mục như hình 


Step1: Tạo dữ liệu employee.sql Step2. Tạo file configure.php


Step3. Tạo file error.php Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn