Bài đăng nổi bật

 Liên kết là đặc điểm xác định của web vì chúng cho phép bạn di chuyển từ trang web này sang trang web khác - cho phép bạn duyệt hoặc lướt.

Bạn sẽ thường bắt gặp các loại liên kết sau:

● Liên kết từ trang web này đến trang web khác

● Liên kết từ trang này sang trang khác trên cùng một trang web

● Liên kết từ một phần của trang web đến phần khác của cùng một trang

● Liên kết mở trong cửa sổ trình duyệt mới

● Các liên kết khởi động chương trình email của bạn và gửi email mới cho ai đó

Thẻ a trong HTML 

<a>
Các liên kết được tạo bằng cách sử dụng phần tử <a> có thuộc tính gọi là href. Giá trị của thuộc tính href là trang mà bạn muốn mọi người truy cập khi họ nhấp vào liên kết.
Người dùng có thể nhấp vào bất kỳ thứ gì xuất hiện giữa thẻ mở <a> và thẻ đóng </a> và sẽ được đưa đến trang được chỉ định trong thuộc tính href.
Khi bạn liên kết đến một trang web khác, giá trị của thuộc tính href sẽ là địa chỉ web đầy đủ cho trang web, được gọi là URL tuyệt đối.
Theo mặc định, trình duyệt hiển thị các liên kết màu xanh lam với gạch dưới.

Liên kết tới các phần khác nhau trong cùng một trang webLiên kết tới các trang khác nhau trong cùng một website 

Khi bạn đang liên kết đến các trang khác trong cùng một trang web, bạn không cần chỉ định tên miền trong URL. Bạn có thể sử dụng cách viết tắt được gọi là URL tương đối. Nếu tất cả các trang của trang web nằm trong cùng một thư mục, thì giá trị của thuộc tính href chỉ là tên của tệp. Nếu bạn có các trang khác nhau của một trang web trong các thư mục khác nhau, thì bạn có thể sử dụng một cú pháp phức tạp hơn một chút để chỉ ra vị trí của trang đó so với trang hiện tại.


Liên kết tới các trang khác trong website khác 
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn