Bài đăng nổi bật

Các loại đơn vị px, em, percentages PIXELS

Đặt kích thước phông chữ theo pixel là cách tốt nhất để đảm bảo rằng loại xuất hiện ở kích thước bạn dự định (vì tỷ lệ phần trăm và ems có nhiều khả năng thay đổi nếu người dùng đã thay đổi kích thước mặc định của văn bản trong trình duyệt của họ).

Điểm ảnh có liên quan đến độ phân giải của màn hình, vì vậy kích thước cùng loại sẽ trông lớn hơn khi màn hình có độ phân giải 800x600 so với khi là 1280x800.

Bạn cũng có thể sử dụng pt cho các kích thước điểm thay vì px cho pixel, nhưng bạn chỉ nên làm điều này khi tạo các biểu định kiểu cho các phiên bản thân thiện với máy in của trang.


PERCENTAGES

Kích thước mặc định của văn bản trong trình duyệt web là 16 pixel. Sử dụng tỷ lệ phần trăm của số tiền này, bạn có thể tạo tỷ lệ trong đó kích thước văn bản mặc định là 12 pixel và các tiêu đề có kích thước tương ứng với kích thước này.

Người dùng có thể thay đổi kích thước mặc định của văn bản trong trình duyệt web của họ. Nếu họ đã làm điều này, các phông chữ sẽ được hiển thị ở cùng tỷ lệ mà nhà thiết kế dự định, nhưng ở kích thước lớn hơn.


EM

Ems cho phép bạn thay đổi kích thước của văn bản so với kích thước của văn bản trong phần tử mẹ. Vì kích thước mặc định của văn bản trong trình duyệt web là 16 pixel, bạn có thể sử dụng các quy tắc tương tự như các quy tắc được hiển thị cho tỷ lệ phần trăm.

Bởi vì người dùng có thể thay đổi kích thước mặc định của văn bản trong trình duyệt của họ, tất cả các phông chữ có thể xuất hiện lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) so với dự định của nhà thiết kế.

Quy tắc p bổ sung ở trên là để giúp Internet Explorer 6 và 7 hiển thị phông chữ ở kích thước phù hợp. Nếu không có quy tắc bổ sung này, IE6 và IE7 phóng đại kích thước tương đối của văn bản khác.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn