Bài đăng nổi bật

CSS xử lý mỗi phần tử HTML như thể nó xuất hiện trong một hộp và thuộc tính background-color đặt màu nền cho hộp đó.

Bạn có thể chỉ định lựa chọn màu nền của mình theo ba cách giống nhau mà bạn có thể chỉ định màu nền trước: giá trị RGB, mã hex và tên màu.

Nếu bạn không chỉ định màu nền, thì nền trong suốt.

Theo mặc định, hầu hết các cửa sổ trình duyệt có nền trắng, nhưng người dùng trình duyệt có thể đặt màu nền cho cửa sổ của họ, vì vậy nếu bạn muốn để đảm bảo rằng nền là màu trắng, bạn có thể sử dụng thuộc tính background-color trên phần tử <body>.

Chúng tôi cũng đã sử dụng thuộc tính padding để tách văn bản khỏi các cạnh của hộp. Điều này làm cho nó dễ đọc hơn và bạn sẽ tìm hiểu thêm về thuộc tính này.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn