Bài đăng nổi bật

Màu sắc thực sự có thể làm cho các trang của bạn trở nên sống động.

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét:

● Cách chỉ định màu, vì có ba cách phổ biến để bạn có thể chỉ ra lựa chọn màu của mình (cộng với các cách bổ sung có sẵn trong CSS3)

● Thuật ngữ màu sắc, vì có một số thuật ngữ rất hữu ích để hiểu khi chọn màu

● Tương phản và đảm bảo rằng văn bản của bạn có thể đọc được

● Màu nền cho phía sau toàn bộ trang của bạn hoặc

các phần của một trang

Những gì bạn sẽ học về màu sắc trong chương này sau đó sẽ được sử dụng trong các chương tiếp theo khi nói đến màu sắc của văn bản và hộp trong CSS.

Thuộc tính color cho phép bạn chỉ định màu của văn bản bên trong một phần tử. Bạn có thể chỉ định bất kỳ màu nào trong CSS theo một trong ba cách:

Những màu này thể hiện về số lượng màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam được sử dụng để tạo nên nó. Ví dụ: rgb (100,100,90)

Đây là những mã gồm sáu chữ số đại diện cho số lượng màu đỏ, xanh lục và xanh lam trong một màu, đứng trước dấu thăng hoặc dấu thăng #. Ví dụ: # ee3e80

Có 147 tên màu xác định trước được nhận dạng bởi các trình duyệt. Ví dụ: DarkCyan

Chúng tôi xem xét ba cách khác nhau để chỉ định màu sắc trên trải rộng trang đôi tiếp theo.

CSS3 cũng đã giới thiệu một cách khác để chỉ định màu được gọi là HSLA, mà bạn sẽ gặp ở gần cuối chương này.

Trên mỗi quy tắc CSS trong ví dụ này, bạn có thể thấy cách CSS cho phép bạn thêm nhận xét vào tệp CSS của mình. Bất kỳ thứ gì giữa các ký hiệu / * và các ký hiệu * / sẽ không được trình duyệt giải thích. Chúng được hiển thị bằng màu xám ở trên.

Việc sử dụng các chú thích có thể giúp bạn hiểu một tệp CSS (và sắp xếp nó, bằng cách chia một tài liệu dài thành nhiều phần). Ở đây, chúng tôi đã sử dụng các chú thích để chỉ ra phương pháp nào được sử dụng để chỉ định từng loại màu khác nhau.

chap-11 / foreground-color.html

CSS

h1 {

/ * tên màu * /

}
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn