Bài đăng nổi bật

Nếu bạn chỉ định các thuộc tính font-family hoặc color trên phần tử body, chúng sẽ áp dụng cho hầu hết các phần tử con. Điều này là do giá trị của thuộc tính font-family được kế thừa bởi các phần tử con. Nó giúp bạn không phải áp dụng các thuộc tính này cho nhiều phần tử (và dẫn đến các biểu định kiểu đơn giản hơn).

Bạn có thể so sánh điều này với thuộc tính màu nền hoặc đường viền; chúng không được kế thừa bởi các phần tử con. Nếu những điều này được kế thừa bởi tất cả các phần tử con thì trang có thể trông khá lộn xộn.

Bạn có thể buộc nhiều thuộc tính kế thừa giá trị từ các phần tử mẹ của chúng bằng cách sử dụng kế thừa cho giá trị của thuộc tính. Trong ví dụ này, phần tử div có lớp được gọi là trang kế thừa kích thước phần đệm từ quy tắc CSS áp dụng cho phần tử body.
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn