Bài đăng nổi bật

Khi bạn cài Visual Studio trên Mac, bạn có thể bị gặp lỗi màn hình Console KHÔNG DỪNG LẠI để bạn NHẬP dữ liệu. Nói cách khác, bạn đã viết lệnh Console.ReadLine mà không ai cho bạn nhập :) 

Bạn phải làm sao đây :) Cách thức rất là đơn giản nha. Tóm tắt thì bạn làm các bước như sau: 

Chuột phải vào tên project và chọn  Options. Sau đó, chọn Configurations ==> Default và check "Pause console output" ("Run on external console" cũng cần được checked)

Chi tiết thì xem hình ở dưới. 

Console.ReadLine() không dừng màn hình để nhập dữ liệu trên MAC

1. Mô tả hiện tượng có lệnh Console.ReadLine mà không ai cho nhập :)

2. Click chuột phải vào tên project và chọn Options 

3. Chọn Configurations rồi chọn Default và thấy Console mặc định chọn như sau

4. Check chọn thêm Run on external console và nhớ vẫn giữ chọn Pasue console output (để dừng màn hình lại)

5. Sau đó, KHỞI ĐỘNG LẠI Visual Studio và chạy thử chương trình kết quả là dừng và nhập được

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn