Bài đăng nổi bật

Cách sử dụng cấu trúc typedef trong C

Ngôn ngữ C chứa typedeftừ khóa để cho phép người dùng cung cấp tên thay thế cho các kiểu dữ liệu nguyên thủy (ví dụ: int) và do người dùng định nghĩa (ví dụ struct).
Hãy nhớ rằng, từ khóa này thêm một tên mới cho một số loại dữ liệu hiện có nhưng không tạo ra một loại mới.

Cú pháp

người xem
Sử dụng typedef struct kết quả trong một mã sạch hơn, dễ đọc hơn và lưu các tổ hợp phím của lập trình viên. Tuy nhiên, nó cũng dẫn đến một không gian tên toàn cầu lộn xộn hơn có thể gây rắc rối cho các chương trình lớn.

Ví dụ

Các đoạn mã sau minh họa cách sử dụng typedef struct.

1. Khai báo biến mà không sử dụng typedef:


2. Sử dụng typedeftừ khóa:

Lưu ý rằng không còn cần phải gõ structđi viết lại với mỗi lần khai báo biến của loại này.

Phương pháp một:Phương pháp hai:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn