Bài đăng nổi bậtCác JSON được ứng dụng rộng rãi để dữ liệu trao đổi có định dạng vì nó có dung lượng nhẹ và độc lập ngôn ngữ .Thư viện json.simple là JSON processing library - một thư viện xử lý JSON nhẹ có thể được sử dụng để đọc và ghi  JSON file và nó có thể được sử dụng để mã hóa  hoặc giải mã  văn bản JSON và hoàn toàn tương thích với JSON đặc điểm kỹ thuật ( RFC4627 ). Để đọc tệp JSON, chúng ta cần tải xuống tệp  json-simple.jar và đặt đường dẫn để thực thi nó.

Các em thử đọc ghi 

1. Tạo project Console application 

Tạo project đặt tên là readjsondemo 

2. Download thư viện xử lý json 

json-simple-1.1.1.jar

3. Add Dependencies 


Tham chiếu tới thư viện json simple 


4. Tạo cấu trúc project như sau 

File Main.java chứa phần xử lý đọc file json
File course.json chứa dữ liệu 

5. Viết code file json như sau 

Nội dung json sẽ như sau

6. Viết code file java như sau 


7. Output


Hy vọng bài này đã giúp các bạn bước đầu làm quen với việc đọc dữ liệu từ file json bằng java. 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn