Bài đăng nổi bật

Bài toán

Trong phần này, chúng ta phát triển một chức năng cho phép nhập vào số điện thoại và hiển thị thông báo tương ứng với giá trị của số điện thoại.
  • Số điện thoại không được để trống
  • Bắt đầu bằng số 0
  • Có độ dài từ 10 -11 ký tự
  • Chỉ bao gồm số

Giao diện đơn giản như sau:

CodeLean.vn
Facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn