Bài đăng nổi bậtTruy vấn SQL Server bằng Node.js

Kết nối, truy vấn, hiển thị và đóng

Trong bài viết trước tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ứng dụng Hello World với Node.js. Như đã hứa, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cơ sở dữ liệu. 

Để giữ cho bài viết ngắn gọn đơn giản, và để các bạn dễ thực hiện theo hướng dẫn, tôi quyết định bài viết này chỉ tập trung vào đúng một việc đó là: truy vấn dữ liệu. Thay vì là hướng dẫn CRUD (Create, Update, Delete) thì ta làm việc đơn giản trước đó là làm sao để kết nối tới cơ sở dữ liệu, truy vấn, hiển thị rồi đóng kết nối lại .


Chúng ta làm vững bước này thì chính là tiền để để ta mở rộng bài toán ra dạng CRUD. Và sau khi làm được CRUD rồi thì bạn sẽ tiếp tục làm được những dự án phức tạp hơn. 

Điều kiện cần có 

Tôi sẽ giả sử bạn đã có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu SQL Server với ít nhất một bảng mà bạn muốn truy vấn. Nếu chưa có, thì bạn có thể cài đặt nhanh các thành phần cần thiết 
  • Phiên bản SQL Server Express và Developer là miễn phí! và có thể tải về tại đây .
  • SQL Server Management Studio cũng miễn phí! và có thể tải về tại đây .
Tôi sẽ viết code node.js trong Visual Studio Code (VSCode) hoặc Visual Studio. Nếu bạn chưa có thì 
  • VSCode là miễn phí! và có thể tải về tại đây .
  • Phiên bản cộng đồng Visual Studio là miễn phí! và có thể tải về tại đây .
và  cuối cùng là phải cài đặt node.js. Nếu chưa cài thì,
  • Nodejs có thể được tải xuống ở đây .
Để giữ cho bài viết này ngắn gọn và đi vào vấn đề, tôi sẽ không đề cập đến cách cài đặt và định cấu hình các mục này. Chỉ cần những gì cần thiết cho bài viết này.

Chuẩn bị cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu máy chủ SQL của tôi (Công ty - Company) với một bảng duy nhất (Nhân viên - Employee).
Sơ đồ, cơ sở dữ liệu và bảng SQL Server

Truy vấn SQL
Chúng ta viết thử một câu lệnh SELECT đơn giản để kiểm tra xem dữ liệu đã sẵn sàng chưa. Bạn hãy mở  SQL Server Management Studio (SSMS.) và viết Select ... như hình ở dưới 

Truy vấn SQL

Dùng Node.js để truy vấn 

Để node.js có thể tương tác được với MSSSQL thì bạn cần cài đặt trình điều khiển SQL Server ( MSSQL ) cho node.js.
Tôi sẽ giả sử bạn đã thiết lập để chạy node.js. Nếu không, đây là một hướng dẫn tuyệt vời để thiết lập bằng VSCode.
  1. Tạo một thư mục mà bạn muốn làm việc
  2. Mở VSCode và từ menu File, Mở thư mục đó.
  3. Chuyển đến Terminal và chọn New Terminal.Mở PowerShell

4. Trong cửa sổ terminal, nhập npm init và chấp nhận mặc định để tạo tệp pack.json.
5. Bước quan trọng . Gõ npm install mssql để cài đặt trình điều khiển. Điều này thiết lập một thư mục node_modules bạn có thể muốn khám phá.Chúng tôi đã sẵn sàng để lăn!

Code và kết quả

Vì package.json của chúng ta đang sử dụng index.js làm tệp chính, hãy tạo một tệp có tên là index.js . (Vui lòng đặt tên tệp theo mong muốn và sửa đổi package.json của bạn.)
Toàn bộ mã và kết quả bạn hãy xem dưới đây. Xem qua đoạn mã này, đọc thông tin bên dưới và sau đó hãy code vào file index.js của bạn. 
Giải thích code và kết quả trả về 

Đầu tiên chúng ta cần truy cập các trình điều khiển cơ sở dữ liệu cho Máy chủ SQl, dòng 3.
Tiếp theo, dòng 6 - 11, chúng ta thiết lập cấu hình cần thiết để cho code biết cách tìm phiên bản cơ sở dữ liệuthông tin đăng nhập cần thiết để truy cập vào cơ sở dữ liệu mà chúng tôi muốn truy cập.
Bước tiếp theo, dòng 14, thực hiện kết nối. Dòng 16 để kiểm tra xem nếu có lỗi kết nối thì thông báo. Dòng 19 tới 31 tạo ra và thực hiện lệnh truy vấn, in kết quả ra console và đóng kết nối lại. 
Dòng 22, ta Đối tượng request để truy vấn dữ liệu. Ta chỉ định các tham số bắt buộc cho phương thức query của request. (dòng 23). 
Điều cuối cùng chúng ta làm là đóng kết nối (dòng 31). Giữ nó mở nếu bạn muốn thực hiện nhiều hoạt động hơn.

Hiển thị dữ liệu 

Dữ liệu được trả về thực sự là một đối tượng tương đối phức tạp. Để làm việc được với đối tượng, thì ta cần ngồi lại phân tích dữ liệu một chút. 
Dòng thông báo 29 (vừa thêm) là để in ra dữ liệu ở dạng thô. 
Dữ liệu thô.

Phần kết luận

Trong bài này ta đã biết cách cài đặt thư viện mssql để cho phép node.js kết nối với cơ sở dữ liệu sql.
Các bước chính để kết nối là: truy cập tới trình điều khiển mssql, tạo config cho database, thực hiện connect tới database bằng config đó, rồi tạo ra đối tượng Request để query.
Cuối cùng là hiển thị dữ liệu nếu muốn và đóng kết nối nếu không còn có nhu cầu sử dụng. 
Bạn hãy Theo dõi bài viết tiếp Theo để biết cách thực hiện CRUD nhé!
CodeLean.vn 
nhóm trao đổi thảo luận trên facebook  CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn