Bài đăng nổi bật


Kiến trúc công nghệ của ứng dụng web

Báo chí, email, tìm kiếm, các chương trình quản lý nghiệp vụ...  là các ứng dụng web. Thể loại ứng dụng này ngày càng đa dạng, phong phú và được ứng dụng rộng rãi khớp nơi. Lợi thể của chúng là người sử dụng có thể làm việc với ứng dụng web mọi lúc mọi nơi, dễ nâng cấp – bảo trì bảo dưỡng. 

Tất cả các ứng dụng web điều được đặt ở máy chủ có cài web server. Trình duyệt web giúp người sử dụng giao tiếp với chúng. Ứng dụng web sẽ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của người  sử  dụng.  Nếu  ứng  dụng  web  cần  truy  vấn hay lưu trữ  thông  tin,    sẽ  kết  nối  với CSDL để được trợ giúp bởi các hệ quản trị CSDL. Sơ đồ sau cho bạn biết tổng quan về qui trình truyền thông giữa trình duyệt và ứng dụng web.

[1]  Thông tin trên form chuyển đến Web Server thông qua request
[2]  Server thực hiện các xử lý được cài đặt  server script – Server Side)
[3]  Kết nối và thao tác CSDL
[4]  Kết quả xử ly được trả về qua response

Đứng ở góc độ phân tán, ứng dụng web có kiến trúc 3 tầng (3-tier)

CLIENT: trình duyệt web, như Internet Explorer, FireFox, Chrome, Opera v.v.
MIDDLE WARE: web server và các công nghệ server như JSP/Servlet, PHP, ASP.NET v.v.
DATABASE:  hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, Oracle, MySQL v.v.

Công nghệ lập trình web Servlet/JSP 

Servlet    công  nghệ  lập  trình  web  của Sun Microsystem được đưa ra để  khắc  phục  các nhược điểm của CGI. Servlet sử dụng kỹ thuật đa tiểu  thread) trình để phục vụ các yêu cầu thay vì đa tiến trình  process) như CGI. Một thread được sinh ra để phục vụ cho một yêu cầu, hơn nữa servlet được tải vào một lần sau đó cư trú trong bộ nhớ để phục vụ nhiều yêu cầu tiếp theo mà không kết thúc như cách xử lý của CGI. M i trường server (Servlet engine) đủ thông minh để giải phóng các servlet vô dụng (theo tiêu chuẩn ưu ti n n o đó) khi cần dành tài nguyên phục vụ cho các hoạt động cần thiết hơn. 

Chạy được trên mọi m i trường (phần cứng, phần mềm) chỉ cần ở đó có máy ảo java. Nhờ ưu điểm  này    ứng  dụng Java thường được  chọn  cho  những  doanh  nghiệp  lớn  với  hệ thống cơ sở hạ tầng phức tạp như Unix, Linux, Window… 

Virus không thể lây qua tập tin class vì trước khi chạy, class còn được kiểm duyệt. 

Kết hợp lập trình servlet và jsp là một thế mạnh của lập trình web với Java. Khi đó Servlet đóng vai trò tiếp nhận và xử lý yêu cầu còn JSP sẽ đảm nhận trách nhiệm sinh giao diện để hiển thị cho người dùng. JavaBean, EL v  JSTL l m tăng th m sức mạnh cho JSP. Ứng dụng web với Servlet và JSP trở nên hoàn hảo hơn khi bạn triển khai theo mô hình MVC.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn