Bài đăng nổi bật

Spring có thể được coi là một framework của các framework vì nó cung cấp nhiều các framework khác nhau như Hibernate, Struts, Tapestry, JSF, v.v.
Cũng dựa trên các nguyên tắc thiết kế cơ bản của spring core. Spring còn phát triển nhiều project con như Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Security, v.v.Spring MVC

Spring MVC được thiết kế dành cho việc xây dựng các ứng dụng nền tảng web.

Spring Security

Cung cấp các cơ chế xác thực và phân quyền cho ứng dụng của bạn.

Spring Boot

Spring Boot là một framework giúp chúng ta phát triển cũng như chạy ứng dụng một cách nhanh chóng.

Spring Batch

Dự án này giúp chúng ta dễ dàng tạo các lịch trình và tiến trình cho các công việc xử lý theo mẻ.

Spring Social

Dự án này sẽ kết nối ứng dụng của bạn với các API bên thứ ba của Facebook, Twitter, Linkedin … ví dụ đăng nhập bằng facebook, google+ …

….

Các bạn có thể xem tất cả các project con của Spring tại: https://spring.io/projects 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn