Bài đăng nổi bật

Mô tả

Tạo ứng dụng hiển thị thông tin sinh viên đã cho sẵn. Mục đích để luyện tập về
Sử dụng cấu hình ứng dụng bằng annotation thông qua việc xây dựng các lớp ApplicationConfig, ApplicationInitializer
Sử dụng vòng lặp trong themeleaf 

Thực hiện

Bước 1: Tạo project mới đặt tên là iteration-in-thymeleaf

Bước 2: Tổ chức cấu trúc ứng dụng như sau

Trao đổi các vấn đề chưa hiểu tại: Codelean Comminity 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn