Bài đăng nổi bật

Mô tả

Tạo ứng dụng cho phép người dùng thêm mới thông tin một nhân viên, thông tin nhân viên gồm: mã, tên, số điện thoại. Sau khi người dùng thêm thành công sẽ chuyển sang trang mới, chứa thông tin vừa được thêm vào.

Thực hiện

Bước 1: Tạo project với Gradle


Click vào next. Gõ tên project: spring-form-employee


Bước 2: Sửa file build.grade


Thêm các thư viện phần dependencies { … }

dependencies {

   
// https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc
   
compile group: 'org.springframework', name: 'spring-webmvc', version: '5.1.7.RELEASE'
   
// https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-core
   
compile group: 'org.springframework', name: 'spring-core', version: '5.1.7.RELEASE'
   
// https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-context
   
compile group: 'org.springframework', name: 'spring-context', version: '5.1.7.RELEASE'
   
// https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-web
   
compile group: 'org.springframework', name: 'spring-web', version: '5.1.7.RELEASE'
   
// https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-beans
   
compile group: 'org.springframework', name: 'spring-beans', version: '5.1.7.RELEASE'
   
// https://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api
   
providedCompile group: 'javax.servlet', name: 'javax.servlet-api', version: '4.0.0'

   
testCompile group: 'junit', name: 'junit', version: '4.11'
   
testCompile group: 'junit', name: 'junit', version: '4.12'
}

Lưu ý: Vào trang: https://mvnrepository.com để tìm kiếm các phiên bản mới hơn.
Sau khi thêm thư viện vào phần dependencies, thấy hộp thoại xuất hiện. Click vào Import Changes hoặc Enable Auto-Import.


Bước 3: Tổ chức project theo cấu trúc sau
Trao đổi các vấn đề tại: Codelean comminity

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn