Bài đăng nổi bật

Giới thiệu về Spring Boot

Spring Boot thuộc trong nhóm module của Spring Framework, cung cấp tính năng RAD (Rapid Application Development). Spring Boot được sử dụng để tạo ra một ứng dụng độc lập dựa trên spring mà bạn có thể chạy ngay sau khi cấu hình lại spring một chút. Spring Boot không sinh ra code và tất nhiên hoàn toàn không có yêu cầu cấu hình XML nào, mà nó sử dụng quy ước về mô hình thiết kế phần mềm theo cấu hình, có nghĩa là nó giảm tải công việc cho các lập trình viên.

Ưu điểm của Spring Boot

 • Tạo các ứng dụng Spring độc lập có thể được bắt đầu bằng cách sử dụng java - jar.
 • Nhúng trực tiếp Tomcat, Jetty hoặc Undertow. Bạn không cần triển khai các tệp WAR.
 • Nó cung cấp POMs 'starter' được đề xuất để đơn giản hóa cấu hình Maven của bạn.
 • Nó tự động cấu hình Spring bất cứ khi nào có thể.
 • Nó cung cấp các tính năng "ăn liền" như số liệu, kiểm tra sức khỏe và cấu hình bên ngoài.
 • Không tự sinh mã và không yêu cầu cấu hình XML.

Tính năng của Spring Boot

 • Phát triển web
 • Ứng dụng Spring
 • Ứng dụng về các sự kiện và lắng nghe
 • Tính năng quản trị
 • Cấu hình bên ngoài
 • Các tệp thuộc tính
 • Hỗ trợ YAML
 • Cấu hình kiểu an toàn
 • Ghi log
 • Bảo mật


CodeLean.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn