Bài đăng nổi bật


Trong công nghệ phần mềm, design pattern là một giải pháp lặp lại chung cho một vấn đề thường xảy ra trong thiết kế phần mềm. Một mẫu thiết kế không phải là một thiết kế đã hoàn thành có thể được chuyển đổi trực tiếp thành mã. Design Pattern là một mô tả hoặc khuôn mẫu cho cách giải quyết vấn đề có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, nếu bạn biết cách áp dụng các mẫu thiết kế, bạn sẽ nhanh chóng có được ứng dụng với thiết kế đơn giản nhưng hiểu quả khi bảo trì, nâng cấp hoặc mở rộng chúng.

Trong phần này sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về nguyên lý SOLID trong thiết kế hướng đối tượng và các mẫu thiết kế thông dụng.
Nội dung

 TutorialNguyên lý SOLID
 TutorialDesign Pattern là gì


Creational Design Pattern
 TutorialSingleton
 TutorialFactory method
 TutorialObject Pool
Structural Design Pattern
 TutorialFacade
 TutorialComposite
 TutorialAdapter
 TutorialProxy
 TutorialDecorator
Behavioral Design Pattern
 TutorialCommand
 TutorialIterator
 TutorialObserver 
 TutorialStrategy
 TutorialChain of responsibility

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn