Bài đăng nổi bật


Mẫu thiết kế là gì?


  • Trong phát triển phần mềm, mẫu thiết kế (DP - Design Pattern) là tập hợp các giải pháp xử lý cho các vấn đề thường xảy ra trong thiết kế phần mềm. Một mẫu thiết kế không phải là một thiết kế hoàn chỉnh có thể chuyển trực tiếp thành mã. Đây chỉ là một mô tả hoặc template chỉ dẫn giải pháp để giải quyết một vấn đề thường gặp.
  • Hiện nay tất cả các framework trong Java như Spring, Struts, v.v. đều có sử dụng design pattern. Design Pattern sử dụng nền tảng của lập trình hướng đối tượng, áp dụng các đặc tính như  kế thừa, bao đóng, tính đa hình, ... để tạo nên những kiến trúc phần mềm đáp ứng cho vấn đề trong phần mềm.

Lợi ích của mẫu thiết kế


  • Các mẫu thiết kế có thể tăng tốc quá trình phát triển bằng cách cung cấp cho nhà phát triển các mô hình tốt đã được kiểm nghiệm và kiểm chứng. Thiết kế phần mềm hiệu quả đòi hỏi phải xem xét các vấn đề chỉ xuất hiện sau khi ứng dụng đi vào hoạt động. Việc sử dụng các mẫu thiết kế giúp ngăn chặn các vấn đề nhỏ hàm ẩn trong phần mềm, thứ có thể gây ra các vấn đề lớn và cải thiện khả năng đọc mã cho các lập trình viên và kiến trúc sư.
  • Thông thường, mọi người chỉ hiểu cách áp dụng các kỹ thuật thiết kế phần mềm nhất định cho một số vấn đề nhất định. Những kỹ thuật này rất khó áp dụng cho nhiều vấn đề hơn. Các mẫu thiết kế cung cấp những giải pháp chung, được ghi lại dưới dạng ngắn gọn, dễ hiểu và không dành riêng cho một lĩnh vực\vấn đề riêng biệt nào.
  • Ngoài ra, mẫu thiết kể cho phép các nhà phát triển giao tiếp bằng cách sử dụng các tên nổi tiếng, dễ hiểu liên quan đến tương tác trong phần mềm. Các mẫu thiết kế phổ biến có thể được cải tiến theo thời gian, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn.

Danh sách các mẫu thiết kế

Design Pattern được chia thành 3 nhóm chính: Creational design pattern, Structural design pattern, Behavioral design pattern.

Creational design pattern

Creational Design Pattern là nhóm các mẫu được sử dụng để giải quyết các vấn đề thường gặp đối với việc khởi tạo đối tượng.

Structural design pattern

Structural desing pattern bao gồm nhóm các mẫu được sử dụng để thiết kế các thành phần của lớp và đối tượng giúp việc dễ dàng nhận ra mối quan hệ giữa các thực thể.

Behavioral design pattern

Behavioral design patter là nhóm các mẫu được sử dụng để giải quyết những vấn đề phổ biến trong giao tiếp giữa các đối tượng.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn