Bài đăng nổi bật


  1. Step 01: Setup SQL Express bản mới nhất

    1. Cài đặt SQL Server bản mới nhất 
    SQL Server 2019 Express Download now

           2. Sau khi cài đặt xong SQL Server thì cài đặt tới  
               SSMS - SQL Server Management Studio. 
Download SQL Server Management Studio (SSMS)
  1. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu mẫu

Cơ sở dữ liệu mẫu để phục vụ cho việc học SQL nhanh hơn, tiện dụng hơn. Trong các demo cô sử dụng cơ sở dữ liệu này, do đó các em lên google tìm rồi download về nhé.


1. Northwind.sql (instnwnd.sql) 


Mở file instnwnd.sql trong SQL Management Studio rồi nhấn F5 để chạy. 
Kiểm tra lại xem có cơ sở dữ liệu mẫu chưa. 


2. AdventureWorks OLTP
AdventureWorks (OLTP) full database backups

Đây là file backup dữ liệu, để khôi phục dữ liệu trong file .bak ta cần đến việc restore database 
làm theo video để Restore

Tham khảo ví dụ trong này để thực hiện tương tự với AdventureWorks (làm theo cách 2) 

Hoặc các em tham khảo cách Restore database trên này:
https://www.youtube.com/watch?v=mRI8vpn-tyk


3. Tự học trên YouTube
Danh sách bài giảng trên YouTube để các em tự học ở nhà trước khi tới lớp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsVJaIeVT78rAyVBPAEkOJVrcOenmpcpR

4. p/s: Windows 7
Bạn nào dùng Windows 7 thì setup bản cũ giúp cô nha 

Các em download 2 file này rồi cài đặt theo thứ tự: 

[01] ExpressAndTools 64BIT\SQLEXPRWT_x64_ENU.exe
[02] MgmtStudio 64BIT\SQLManagementStudio_x64_ENU.exe
Microsoft® SQL Server® 2014 Express

chọn bản backup Adventure cho 2014 

5. p/s: Mac OS
Bạn nào dùng Mac OS thì cài tạm cái SQLLite để dùng trước 
(update windows sau, vẫn nên dùng trên windows thì mới đủ tính năng như bài học)
Download Load 

File cơ sở dữ liệu mẫu Northwind cho SQLLite 
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn