Bài đăng nổi bật

 Các em TẠO MỚI PROJECT 

trên DevC++ thì vào File --> New --> Project --> Console 

chọn ngôn ngữ mặc định là C 

Rồi code như hình cho cô 

Thanks <3 

Vào Run --> Compile & Run để xem kết quả chạy Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn