Bài đăng nổi bật

 Hướng dẫn đọc file JSON bằng AngularJS

Ứng dụng có thể hiển thị dữ liệu đọc từ file JSON


Ngoài ra, app còn có khả năng filter dữ liệu hoặc add vào data đã được load ra từ file JSON 

Các bước chính để làm web app

Step 1: Tạo cấu trúc file cho web app 
Step 2: Chuẩn bị dữ liệu employee.json
Step 3: Code phần Javascript để load file và thao tác với dữ liệu 
Step 4: Code phần view để hiện thị dữ liệu và form để thao tác với dữ liệu 

Step 1: Tạo cấu trúc file cho web app 

Cấu trúc tổng quan của dự án và preview Step 2: Chuẩn bị dữ liệu employee.json


Các bạn có thể tùy chỉnh dữ liệu theo ý mình, nhưng nếu bạn code chưa quen thì code tên các thuộc tính giống như bài trước. Khi nào bạn hiểu rồi thì bạn sửa sau.

Step 3: Code phần Javscript để load file và thao tác với dữ liệu 

Code javascript để load và thao tác với dữ liệu Step 4: Code phần view để hiện thị dữ liệu và form để thao tác với dữ liệu 

Code phần view là file HTML gồm bảng để hiện thị dữ liệu và form để add và filter dữ liệu 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn