Bài đăng nổi bật

 Bạn có thể truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL từ PHPStorm. Dùng trực tiếp từ PHPStorm có thể là một lựa chọn tốt, nếu bạn không muốn chuyển đổi nhiều tab để thao tác với dữ liệu và code. 

Bạn hãy chú ý xem ảnh, làm theo các bước trong ảnh. Đọc kỹ mô tả 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn