Bài đăng nổi bật

Bạn tạo project PHP trên WebStorm rồi có thể Run trực tiếp trên đó

FIX LỖI 502 bad gateway PHPStorm


Nếu không configure bạn sẽ bị lỗi 502

502 bad gateway 


Để tạo được project và chạy thì bạn làm theo các bước sau 

STEP BY STEP như hình nha

Mấu chốt là bạn cần phải configure CLI PHP để biên dịch file PHP 
Trên Windows thì chọn File --> Settings

Đường dẫn trên Windows 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn