Bài đăng nổi bật

Có một số loại thông tin cần được hiển thị dưới dạng lưới hoặc bảng. Ví dụ: kết quả thể thao, báo cáo cổ phiếu, lịch trình tàu.

Khi biểu diễn thông tin trong một bảng, bạn cần suy nghĩ về một lưới được tạo thành từ các hàng và cột (hơi giống một bảng tính). Trong chương này, bạn sẽ học cách:

● Sử dụng bốn yếu tố chính để tạo bảng

● Biểu diễn dữ liệu phức tạp bằng bảng

● Thêm chú thích vào bảng


Một bảng biểu diễn thông tin ở định dạng lưới. Ví dụ về các bảng bao gồm báo cáo tài chính, lịch truyền hình và kết quả thể thao.

Lưới cho phép chúng ta hiểu dữ liệu phức tạp bằng cách tham chiếu thông tin trên hai trục.

Mỗi khối trong lưới được gọi là một ô trong bảng. Trong HTML một bảng được viết ra từng hàng.

1. Basic Table Structure 

2. Table Headings3. Spanning Columns

4. Spanning Rows

5. Long Tables

6. Width and Spacing

7. Border and BackgroundBạn hãy dựa vào kiến thức ở trên để có kết quả hiển thị bảng như dưới đây: 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn