Bài đăng nổi bật

text-transform

chuyển đổi văn bản

Thuộc tính text-biến đổi được sử dụng để thay đổi trường hợp của văn bản, tạo cho nó một trong các giá trị sau:uppercase - chữ hoa

Điều này làm cho văn bản xuất hiện chữ hoa.

lowercase - chữ thường 

Điều này làm cho văn bản xuất hiện chữ thường

capitalize - viết hoa chữ cái đầu tiên mỗi từ

Điều này làm cho chữ cái đầu tiên của mỗi từ được viết hoa.

Trong ví dụ này, phần tử <h1> là chữ hoa, phần tử <h2> là chữ thường và các tín dụng được viết hoa. Trong HTML, từ trong phần tín dụng có chữ thường b.

Nếu bạn sử dụng tùy chọn viết hoa, bạn nên xem xét thuộc tính khoảng cách giữa các chữ cái để tăng khoảng cách giữa mỗi chữ cái. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng đọc.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn