Bài đăng nổi bật

 Định kiểu ngầm định

Tạo mới project : 

  • Click chuột phải vào project và Add New Project
  • Muốn bắt đầu chạy Project nào thì bạn chọn Set As Startup Project 
Tham khảo hình dưới đây 


Code Demo 
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn