Bài đăng nổi bật

 Để có thêm giải thích step by step bạn xem bài [AngularJS 01] Hướng dẫn tạo Single Page Application sử dụng AngularJs

Đây là output Đây là cấu trúc folder Đây là toàn bộ code (bạn để ý tên file ở tab active nha) 

1. app.js 

App AngularJS, đặt tên module là myApp, file là app.js2. Trang index.html

Trang index.html là trang chủ, điều hướng tới các trang con. 


3. home.html

Nội dung của home.html 4. blog.html

Nội dung của blog.html  


5. about.html

Nội dung của about.html 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn