Bài đăng nổi bật


Visual Studio 
Visual Studio là công cụ ưa thích cho hầu hết các lập trình viên đang viết mã bằng C#. Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE - Integrated Development Environment) cung cấp nhiều tính năng được thiết kế để giúp công việc viết mã của bạn dễ dàng hơn nhiều. 
Với Visual Studio, bạn sẽ tận hưởng cú pháp màu và định dạng mã, giúp dễ dàng xem từ khóa và cấu trúc mã hơn. Intellisense và hoàn thành mã (code completion) giúp bạn tiết kiệm thời gian viết mã và tra cứu chữ ký phương thức(method signatures).
Visual Studio bao gồm các phương tiện gỡ lỗi tích hợp để giúp bạn khắc phục sự cố của mình khi code.
Visual Studio cũng có tính năng "Peek Definition" cho phép bạn xem và chỉnh sửa mã trong các tệp khác trong dự án mà không mất vị trí của bạn trong danh sách mã hiện tại.
Bạn có thể quản lý toàn bộ giải pháp (solution) của mình, có thể bao gồm nhiều tệp dự án, tất cả từ trong Visual Studio. Việc triển khai các ứng dụng của bạn cũng dễ dàng khi sử dụng Visual Studio, cho dù bạn đang triển khai cho thiết bị di động, máy chủ Web hay đám mây.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể thấy: Visual Studio: https://aka.ms/edx-dev204x-vs01

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn