Bài đăng nổi bật

XML Validator


Điều thú vị về XML là nó có thể được xác nhận cho lỗi cú pháp bằng cách sử dụng DTD hoặc Schema. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu xml hợp lệ là gì, các quy tắc và cách kiểm tra tài liệu XML hợp lệ là gì.

Tài liệu XML được hình thành tốt


Well Formed XML document

Một tài liệu XML có cú pháp đúng được gọi là tài liệu XML hợp lệ. Hãy xem một vài quy tắc quan trọng để kiểm tra lỗi cú pháp.
Quy tắc:
1. Tất cả các tài liệu XML phải có một phần tử gốc.
2. XML là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy bạn nên cẩn thận với chữ hoa trong khi mở và đóng thẻ.
3. Tất cả các thẻ XML phải có thẻ đóng.
4. Tên thuộc tính không cần đặt trong dấu nháy kép, còn giá trị thì phải đặt trong dấu nháy kép. 

Các cách kiểm tra tài liệu XML hợp lệ

Có hai định nghĩa loại tài liệu có thể được sử dụng với tài liệu XML để kiểm tra xem tài liệu XML có hợp lệ không.
1. XML DTD (Document Type Definition)
2. Lược đồ XML - Một thay thế dựa trên XML cho Định nghĩa loại tài liệu

1. XML DTD

DTD định nghĩa cấu trúc của tài liệu XML có thể được xác thực dựa trên tài liệu XML để kiểm tra các lỗi cú pháp. XML DTD định nghĩa cấu trúc bằng cách đề cập đến các phần tử XML theo cách sao cho có thể hiểu được cấu trúc hoàn chỉnh của tài liệu XML. Tệp DTD có phần mở rộng .dtd.

2. XML Schema

Schema làm điều tương tự mà một DTD có thể làm. Nó cũng định nghĩa cấu trúc của tài liệu XML nhưng không giống như DTD, nó là một tệp XML, ngoài ra Schema còn hỗ trợ các kiểu dữ liệu và không gian tên (namespace)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn