Bài đăng nổi bật
Ví Dụ về Use Case Diagram Sơ đồ ca sử dụng (use case diagram) là loại sơ đồ UML hành vi và thường được sử dụng để phân tích các hệ thống khác nhau. Chúng cho phép bạn hình dung các loại vai trò khác nhau trong một hệ thống và cách các vai trò đó tương tác với hệ thống. Hướng dẫn sơ đồ ca sử dụng này sẽ bao gồm các chủ đề sau và giúp bạn tạo các ca sử dụng tốt hơn .
 • Tầm quan trọng của Use case diagram
 • Use case diagram objects
 • Hướng dẫn sử dụng Use case diagram
 • Mối quan hệ trong Use case diagram
 • Cách tạo Use case diagram (ví dụ)
  • Xác định Actor
  • Xác định các Use case diagram
  • Khi nào sử dụng "Include"
  • Cách sử dụng "Generalization"
  • Khi nào nên sử dụng "Extend"
 • Use case diagram template cho  của các tình huống phổ biến

Tầm quan trọng của Use Case Diagrams

Như đã đề cập trước khi sử dụng use case diagram để thu thập yêu cầu sử dụng của hệ thống. Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng dữ liệu đó theo những cách khác nhau. Dưới đây là một số cách để sử dụng chúng.
 • Để xác định các chức năng và cách các vai trò tương tác với chúng - Mục đích chính của use case diagram.
 • Đối với một cái nhìn cấp cao về hệ thống - Đặc biệt hữu ích khi trình bày cho các nhà quản lý hoặc các bên liên quan. Bạn có thể làm nổi bật các vai trò tương tác với hệ thống và chức năng do hệ thống cung cấp mà không đi sâu vào hoạt động bên trong của hệ thống.
 • Để xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài - Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng trong các dự án phức tạp lớn, một hệ thống có thể được xác định là vai trò bên ngoài trong trường hợp sử dụng khác.

Use Case Diagram objects

Use case diagrams gồm 4 đối tượng.
 • Actor
 • Use case
 • System
 • Package
Các đối tượng được giải thích thêm dưới đây.
Actor
Tác nhân trong use case diagram là bất kỳ thực thể nào thực hiện vai trò trong một hệ thống nhất định. Đây có thể là một người, tổ chức hoặc một hệ thống bên ngoài và thường được vẽ như bộ xương hiển thị bên dưới.
Diễn viên
Use Case
Use case đại diện cho một chức năng hoặc một hành động trong hệ thống . Nó được vẽ như một hình bầu dục và được đặt tên với chức năng.
Ca sử dụng
System
Hệ thống được sử dụng để xác định phạm vi của use case và được vẽ dưới dạng hình chữ nhật. Đây là một yếu tố tùy chọn nhưng hữu ích khi bạn đang hình dung các hệ thống lớn. Ví dụ, bạn có thể tạo tất cả các trường hợp sử dụng và sau đó sử dụng đối tượng hệ thống để xác định phạm vi được bao phủ bởi dự án của bạn. Hoặc thậm chí bạn có thể sử dụng nó để hiển thị các khu vực khác nhau được đề cập trong các bản phát hành khác nhau.
Hệ thống
Package
Package là một yếu tố tùy chọn khác cực kỳ hữu ích trong các sơ đồ phức tạp. Tương tự như sơ đồ lớp , các gói được sử dụng để nhóm các trường hợp sử dụng lại với nhau . Chúng được vẽ giống như hình ảnh hiển thị bên dưới.
Gói

Use Case Diagram Guidelines

Mặc dù use case diagram có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, có một số nguyên tắc chung bạn cần tuân theo khi vẽ các trường hợp sử dụng.
Chúng bao gồm các tiêu chuẩn đặt tên, hướng mũi tên, đặt trường hợp sử dụng, sử dụng hộp hệ thống và sử dụng đúng các mối quan hệ.
Chúng tôi đã đề cập đến các hướng dẫn này một cách chi tiết trong một bài đăng blog riêng biệt. Vì vậy, đi trước và kiểm tra hướng dẫn sử dụng sơ đồ trường hợp sử dụng.

Mối quan hệ trong Use Case Diagrams

Có năm loại mối quan hệ trong sơ đồ ca sử dụng. Chúng bao gồm:
 • Association between an actor and a use case
 • Generalization of an actor
 • Extend relationship between two use cases
 • Include relationship between two use cases
 • Generalization of a use case
Chúng tôi đã đề cập đến tất cả các mối quan hệ này trong một bài đăng riêng biệt có ví dụ bằng hình ảnh. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết trong bài viết này nhưng bạn có thể kiểm tra các mối quan hệ trong use case diagram.

Cách tạo Use Case Diagram

Cho đến nay, bạn đã tìm hiểu về các đối tượng, mối quan hệ và hướng dẫn rất quan trọng khi vẽ sơ đồ ca sử dụng. Tôi sẽ giải thích các quy trình khác nhau bằng cách sử dụng một hệ thống ngân hàng làm ví dụ.

Identifying Actors

Các Actors là các thực thể bên ngoài tương tác với hệ thống của bạn. Nó có thể là một người, một hệ thống khác hoặc một tổ chức. Trong một hệ thống ngân hàng, tác nhân rõ ràng nhất là khách hàng. Các tác nhân khác có thể là nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên thu ngân tùy thuộc vào vai trò bạn đang cố gắng thể hiện trong use case.
Một ví dụ về một tổ chức bên ngoài có thể là cơ quan thuế hoặc ngân hàng trung ương. Bộ xử lý cho vay là một ví dụ tốt về một hệ thống bên ngoài được liên kết như một tác nhân.

Identifying Use Cases

Bây giờ là lúc để xác định các trường hợp sử dụng. Một cách tốt để làm điều này là xác định những gì các tác nhân cần từ hệ thống. Trong hệ thống ngân hàng, khách hàng sẽ cần mở tài khoản, gửi tiền và rút tiền, yêu cầu sổ séc và các chức năng tương tự. Vì vậy, tất cả những điều này có thể được coi là use case.
Top level use case phải luôn cung cấp một chức năng hoàn chỉnh theo yêu cầu của một actor. Bạn có thể mở rộng hoặc bao gồm các trường hợp sử dụng tùy thuộc vào độ phức tạp của hệ thống.
Khi bạn xác định được các actor và top level use case, bạn có một ý tưởng cơ bản về hệ thống. Bây giờ bạn có thể tinh chỉnh nó và thêm các lớp chi tiết cho nó.

Look for Common Functionality to use Include

Tìm kiếm chức năng phổ biến có thể được sử dụng lại trên toàn hệ thống. Nếu bạn tìm thấy hai hoặc nhiều use cases có chung chức năng chung, bạn có thể trích xuất các chức năng chung và thêm nó vào use case riêng. Sau đó, bạn có thể kết nối nó thông qua mối quan hệ bao gồm để cho thấy rằng nó luôn được gọi khi trường hợp sử dụng ban đầu được thực thi. (xem sơ đồ cho một ví dụ).

Is it Possible to Generalize Actors and Use Cases

Có thể có các trường hợp trong đó các tác nhân được liên kết với các trường hợp sử dụng tương tự trong khi kích hoạt một vài trường hợp sử dụng chỉ duy nhất cho họ. Trong các trường hợp như vậy, bạn có thể khái quát hóa tác nhân để hiển thị sự kế thừa của các hàm. Bạn có thể làm một điều tương tự cho trường hợp sử dụng là tốt.
Một trong những ví dụ điển hình nhất là use case Thanh toán trực tuyến trong hệ thống thanh toán. Bạn có thể khái quát thêm về Thanh toán bằng Thẻ tín dụng, Thẻ thanh toán bằng tiền mặt, Thanh toán bằng cách kiểm tra v.v ... Tất cả đều có thuộc tính và chức năng thanh toán với các tình huống đặc biệt duy nhất đối với họ.

Optional Functions or Additional Functions

Có một số chức năng được kích hoạt tùy chọn. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể sử dụng mối quan hệ mở rộng và đính kèm quy tắc mở rộng cho nó. Trong ví dụ về hệ thống ngân hàng dưới đây, tính toán Tiền thưởng là tùy chọn và chỉ kích hoạt khi một điều kiện nhất định được khớp.
Mở rộng không phải lúc nào cũng có nghĩa là tùy chọn. Đôi khi trường hợp sử dụng được kết nối bằng cách mở rộng có thể bổ sung cho trường hợp sử dụng cơ sở. Điều cần nhớ là trường hợp sử dụng cơ sở sẽ có thể tự thực hiện một chức năng ngay cả khi trường hợp sử dụng mở rộng không được gọi.
Ví dụ sử dụng trong hướng dẫn sử dụng sơ đồ ca sử dụng này
Một ca sử dụng với hầu hết các kịch bản được tìm thấy trong sơ đồ ca sử dụng

Mẫu sơ đồ ca sử dụng

Mẫu ca sử dụng cho hệ thống ATM
Mẫu ca sử dụng cho hệ thống ATM
Chúng tôi đã đi trước và tạo các mẫu sơ đồ ca sử dụng (use case diagram) cho một số tình huống phổ biến. Mặc dù vấn đề hoặc kịch bản của bạn sẽ không chính xác như thế này, bạn có thể sử dụng chúng làm điểm bắt đầu. Kiểm tra các mẫu sơ đồ ca sử dụng của chúng tôi.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn