Bài đăng nổi bật


Hệ Thống Bán Sách Online

eBookStore là một hệ thống bán sách online. Hệ thống cung cấp thông tin về hàng ngàn đầu sách, có phân loại sách. Người dùng có thể xem sách theo thể loại, sách mới xuất bản, tìm kiếm sách theo tác giả hoặc tên sách. Người dùng có thể xem thông tin chi tiết về một cuốn sách: tên, giá, nhà xuất bản, mô tả. Người dùng cũng có thể đặt hàng mua sách. Sau đó, người dùng có thể kiểm tra lại tình trạng đơn hàng.

Để phát triển hệ thống, chúng ta sẽ chia ra làm nhiều gia đoạn. Bài này đang ở giai đoạn 1 gồm các việc sau.

Xây Dựng Hệ Thống - Giai Đoạn 1

Bạn là một lập trình viên tài năng và bạn được thuê để phát triển hệ thống bán sách online. Công việc đầu tiên của bạn là hãy thiết kế phần core (phần lõi) để xử lý nghiệp vụ cơ bản của hệ thống.
Các việc bạn cần làm như sau:


1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu bookstore để lưu trữ những thông tin cần thiết của sách và khách hàng, cũng như hoá đơn mua hàng.

2. Xây dựng tính năng Xem Sách 

Để mua sách, thì trước tiên người dùng cần xem được sách. Bạn hãy phát triển phần nghiệp vụ để người dùng có thể xem sách theo các tiêu chí sau

 • Xem toàn bộ 10 cuốn sách mới nhất 
 • Xem 100 cuốn sách bán chạy nhất
 • Tìm sách theo thể loại (người dùng nhập thể loại, sau đó sẽ hiển thị sách theo thể loại đó)
 • Tìm sách theo tên tác giả (người dùng nhập tên tác giả, sau đó sẽ hiển thị toàn bộ sách của tác giả đó)
 • Xem chi tiết về cuốn sách (người dùng nhập id của sách, hiển thị chi tiết toàn bộ thông tin về sách). 

3. Xây dựng tính năng Xem Đơn Hàng

Sau khi xem sách xong thì người ta sẽ mua sách. Phần mua sách chúng ta sẽ thực hiện ở Step2. Trong step1, giả dụ như trong cơ sở dữ liệu của bạn đã sẵn có các đơn hàng, bây giờ bạn cần phá triển tính năng sau để xem thông tin về đơn hàng:

 • Hiển thị 30 đơn hàng mới tiếp nhận (set theo status = 1)
 • Hiển thị đơn hàng theo mã khách hàng 
 • Hiển thị trạng thái đơn hàng theo mã đơn hàng 
 • Hiển thị thông tin chi tiết của một đơn hàng theo mã đơn được nhập vào 
 • Hiển thị những đơn hàng đang chờ xử lý (set theo status = 2) 
 • Hiển thị những đơn hàng đã đóng gói (set theo status = 3)
 • Hiển thị những đơn hàng đã gửi vận chuyển (set theo status = 4)
 • Hiển thị những đơn hàng đã giao hàng thành công (set theo status = 5) 
 • Hiển thị những đơn hàng bị khách hàng huỷ (set theo status = 0). 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn