Bài đăng nổi bật

Tuyên ngôn Agile đã được mã hóa vào năm 2001 trong Snowbird bởi các học viên Scrum, XP và DSDM. Tuyên ngôn Agile bao gồm:
 • Cá nhân và tương tác QUÁ quá trình và công cụ
 • Phần mềm làm việc (hệ thống) QUÁ tài liệu toàn diện
 • Hợp tác khách hàng QUÁ đàm phán hợp đồng
 • Đáp ứng để thay đổi QUÁ theo kế hoạch
Những giá trị này là cốt lõi của lý do tại sao nhanh nhẹn hoạt động và tiếp tục được sử dụng cho các dự án có độ không chắc chắn cao ngày nay.
Khái niệm cơ bản về Sprint bao gồm ba phần của Sprint:
 • Kế hoạch nước rút
 • Phát triển nước rút
 • Sprint Retro & Đánh giá
Sprint là một bảng thời gian, hoặc một khoảng thời gian được sử dụng để chứa thời gian cho phép hoàn thành công việc. Nó có thể là bất cứ nơi nào từ hai tuần đến một tháng (mặc dù ngắn hơn đang trở nên phổ biến hơn trong số các học viên tiên tiến).
Lập kế hoạch Sprint bắt đầu với Chủ sở hữu sản phẩm chọn công việc sẽ được thực hiện từ Backlog của sản phẩm. Product Backlog là danh sách các công việc được ưu tiên bởi tầm quan trọng của nó, cho việc cải tiến liên tục hoặc hoàn thành một sản phẩm mới. Nhóm xem xét các câu chuyện và sau đó chọn công việc họ sẽ có thể hoàn thành trong giai đoạn nước rút. Quá trình này được tạo điều kiện bởi Scrum Master, người không tham gia vào công việc, mà thay vào đó tập trung vào việc cho phép nhóm di chuyển nhanh chóng với các quy trình tốt và thực hành tốt nhất. Tập cuối cùng của câu chuyện sẽ tạo thành một "gia tăng sản phẩm" gắn kết mà nhóm có thể chứng minh vào cuối giai đoạn nước rút.
 • Đầu vào: Sản phẩm tồn đọng của các câu chuyện được Chủ sở hữu sản phẩm ưu tiên
 • Quy trình: Xem lại và chọn câu chuyện cho lần chạy nước rút
 • Đầu ra: Sprint Backlog các câu chuyện mà nhóm cam kết hoàn thành vào cuối Sprint
Sprint Development bắt đầu với standup hàng ngày. Nổi bật hàng ngày là tự báo cáo của nhóm về những công việc họ sẽ làm trong ngày hôm đó. Điều này thường được thực hiện xung quanh một bảng Kanban hoặc bộ tản nhiệt thông tin hình ảnh lớn khác (BVIR). Nhóm chỉ mở một vài câu chuyện tại một thời điểm và làm việc theo từng câu chuyện để phân tích, xây dựng và kiểm tra công việc. Kết quả vào cuối Sprint là một mức tăng có thể chuyển đổi có thể được chứng minh cho chủ sở hữu sản phẩm. Các cuộc họp được tạo điều kiện bởi Scrum Master và Chủ sở hữu sản phẩm xác định xem Câu chuyện đã hoàn thành để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan hay chưa.
 • Đầu vào: Sprint Backlog các câu chuyện mà nhóm cam kết hoàn thành vào cuối Sprint
 • Quy trình: Báo cáo và thực hiện hàng ngày đối với một vài câu chuyện cùng một lúc: thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và đóng
 • Đầu ra: Gia tăng sản phẩm có thể chuyển đổi có thể được chứng minh
Sprint Retro và Đánh giá là các nghi thức để có được phản hồi và thúc đẩy cải tiến liên tục vào đội. Bước đầu tiên là Đánh giá Sprint, nơi Chủ sở hữu sản phẩm thể hiện mức tăng sản phẩm từ Sprint đến các bên liên quan. Đây là một cơ hội để có được các bên liên quan mua và phản hồi, vì vậy nhóm biết nó đi đúng hướng với sản phẩm. Chủ sở hữu sản phẩm cũng có thể nhận phản hồi về những gì sẽ có trong Sprint tiếp theo. Hồi tưởng Sprint hay "Retro" là nghi thức thứ hai được sử dụng để kết thúc một cuộc chạy nước rút. Retro liên quan đến nhóm đi vào một căn phòng để đánh giá việc chạy nước rút và xác định các cơ hội để cải thiện trong lần chạy nước rút tiếp theo. Sprint Retros tốt nhất được chạy dưới dạng trò chơi để tạo điều kiện đầu vào từ toàn đội và nhanh chóng xác định các cải tiến.
 • Đầu vào: Gia tăng sản phẩm có thể thay đổi có thể được chứng minh
 • Quy trình: Trình diễn và trò chơi để tạo điều kiện cho phản hồi về quy trình của sản phẩm và nhóm
 • Đầu ra: Phản hồi về hướng và hành động của sản phẩm để cải thiện lần chạy nước rút tiếp theo
Iron Triangle giúp giải thích làm thế nào các phương pháp quản lý dự án khác nhau sắp xếp. Tam giác sắt bao gồm:
 • Phạm vi - công việc kỹ thuật cần thực hiện
 • Lịch trình - tổng thời gian lịch để thực hiện công việc
 • Ngân sách - tổng chi phí của dự án bằng đô la
Tất cả các khía cạnh của Tam giác sắt là những hạn chế và chi phí cho tổ chức. Lịch trình nhiều hơn có nghĩa là sự chậm trễ của lợi ích dự án và liên kết vốn. Nhiều ngân sách hơn có nghĩa là nhiều đô la hoặc vốn đầu tư. Phạm vi nhiều hơn có nghĩa là một sản phẩm lớn hơn để hỗ trợ hoặc duy trì cho tổ chức. Đây là tất cả các hình thức chi phí và hạn chế làm thế nào công việc có thể được hoàn thành khi chúng được cố định.
Ba loại quản lý dự án là Agile, truyền thống và Lean.
 • Agile - thay đổi phạm vi so với ngân sách và lịch biểu cố định
 • Truyền thống - thay đổi ngân sách theo phạm vi và lịch biểu cố định
 • Lean - thay đổi lịch trình (hoặc thời gian giải pháp) theo phạm vi và ngân sách cố định
Các mục tiêu và yêu cầu của từng phương pháp là rất cần thiết để hiểu vị trí của từng phương pháp trong kho vũ khí của người quản lý dự án:
 • Agile - mục tiêu là tốc độ (cung cấp các phiên bản sớm nhanh) và yêu cầu sự tin tưởng để giảm thiểu phạm vi để phân phối giá trị nhanh
 • Truyền thống - mục tiêu là hiệu quả (giá tốt nhất) và yêu cầu hiệu quả để cung cấp chi phí thấp nhất về thời gian và ngân sách
 • Lean - mục tiêu là đổi mới (giải quyết vấn đề) và đòi hỏi chuyên môn để giảm thiểu thời gian giao hàng
So sánh sai giữa các loại dự án rất nhiều. Nhiều lần sự phản đối mà người ta nghe về việc sử dụng Agile là nó thiếu các yếu tố quan trọng, chẳng hạn như thiết kế, thử nghiệm hoặc tài liệu. Những điều này đều sai. Trong thực tế, mọi dự án phải có những điều sau đây để thành công:
 • Điều lệ
 • Kế hoạch
 • Tài liệu
 • Thiết kế
 • Kiểm tra
Hãy nhớ rằng chúng tôi thay đổi phạm vi để nhắm mục tiêu chỉ những gì khách hàng cần, vì vậy chúng tôi không lãng phí thời gian hoặc tiền bạc trong quy trình. Đó là sức mạnh của phạm vi khác nhau. Thật nhanh chóng và hạn chế lãng phí bằng cách giảm công việc xuống một sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) đáp ứng các mục tiêu của dự án (trong điều lệ). Để làm điều này, mọi dự án Agile cần:
 • Tầm nhìn chung Chia sẻ mạnh mẽ để thay đổi (có thể thay đổi phạm vi và theo mục tiêu)
 • Toàn đội (khách hàng + nhóm đa chức năng)
 • Giao hàng tăng dần (học bằng cách thực hiện và sử dụng "nước rút" nhỏ)
 • Tích hợp & Kiểm tra liên tục (các nhóm kiểm tra gia tăng để đảm bảo chúng hoạt động)
Scrum, SAFe hoặc Agile có kỷ luật là tất cả các khung giúp xác định vai trò và quy trình để mở rộng và thực hiện phương pháp của Agile. Họ cung cấp một ngôn ngữ chia sẻ. Nhưng phương pháp vẫn giữ nguyên.


Tài liệu tham khảo cơ bản về Agile

Tài liệu tham khảo và đọc thêm:
Tuyên ngôn nhanh nhẹn:  http://agilemanifesto.org/
 • Tài liệu đầu tiên mà gần như MỌI khóa học nhanh sẽ bắt đầu - bởi vì đó là tài liệu quan trọng nhất
 • Tài liệu trực tuyến nền tảng nắm bắt niềm tin của Agilists lên đến đỉnh điểm vào năm 2001
 • Một tài liệu tham khảo chính cho khóa học này và các nguyên tắc dưới các khóa học trong Chương trình quản lý dự án Agile
Nguyên tắc Tuyên ngôn Agile:  http://agilemanifesto.org/principles.html
 • Thường bị bỏ qua, mười bốn nguyên tắc này minh họa các chi tiết cần thiết để làm cho Agile hoạt động
 • Nguyên tắc ví dụ:
  Phương pháp hiệu quả và hiệu quả nhất để truyền tải thông tin đến và trong một nhóm phát triển là trò chuyện trực tiếp.
  Định nghĩa Scrum của Wikipedia:  https://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(software_development)
  • Chúng tôi không ở trên tham khảo Wikipedia - đặc biệt là một bài viết có rất nhiều thông tin tuyệt vời trong một địa điểm!
  • Đây cũng là nguồn của đồ họa chính của chúng tôi trên Scrum mà chúng tôi sử dụng trong suốt khóa học

  Post a Comment

  Mới hơn Cũ hơn