Bài đăng nổi bật

TypeScript là gì?

Typescript là một dự án mã nguồn mở được Microsoft phát triển, được xem là một phiên bản nâng cao của Javascript. TypeScript là một ngôn ngữ giúp cung cấp quy mô lớn hơn so với JavaScript. TypeScript được bổ sung những tùy chọn kiểu tĩnh và các lớp hướng đối tượng, nó bao hàm luôn ES6 (ECMAScript 6 2015) - phiên bản mới nhất của Javascript.
TypeScript có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy ở client (Angular) và server (NodeJS)

Tại sao sử dụng TypeScript?

Dễ dàng hơn trong phát triển các dự án lớn, do được hỗ trợ bở các Javascript Framework lớn
Hỗ trợ OOP mạnh như kế thừa, đóng gói, đa hình, trừu tượng v.v..
Cách tổ chức mã nguồn rõ ràng hơn do được hỗ trợ các kỹ thuật mới
Hỗ trợ các tính năng mới nhất của Javascript
Vì typescript là mã nguồn mở do đó nó miến phí và có cộng đồng hỗ trợ rất lớn.

Bạn sẽ học gì?

Trong hướng dẫn cho người mới bắt đầu này, bạn sẽ học:

CodeLean.vn
Nhóm trao đổi và thảo luận trên facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn