Bài đăng nổi bật

Trong phần này hướng dẫn thay đổi Spring Boot Banner

Bước 1: Truy cập vào trang http://kammerl.de/ascii/AsciiSignature.phpGõ vào phần Your Text / Signature: Hello Spring. Click vào button Submit.

Phần text sẽ hiển thị là Hello Spring như hình trên.

Bước 2: Tạo file banner.txt

Click phải chuột vào thư mục resourcesTạo file mới đặt tên là banner.txt.

Bước 3: Copy nội dung Hello Spring ở bước 1 vào file banner.txtBước 4: Chạy lại chương trình quan sát kết quảCodeLean.vn

Facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn