Bài đăng nổi bật

Trong hướng dẫn trước, chúng ta đã hoàn thành cài đặt và cài đặt Python. Đã đến lúc tạo chương trình đầu tiên của bạn.
Tạo chương trình đầu tiên
Bước 1: Mở Trình chỉnh sửa PyCharm. Bạn có thể thấy màn hình giới thiệu cho PyCharm. Để tạo một dự án mới, nhấp vào create new project.


Bước 2: Bạn sẽ cần chọn một địa điểm.
  1. Bạn có thể chọn vị trí mà bạn muốn dự án được tạo. Nếu bạn không muốn thay đổi vị trí hơn là giữ nguyên vị trí nhưng ít nhất hãy thay đổi tên từ không có tiêu đề thành một cái gì đó có ý nghĩa hơn, như là FirstProject.
  2. PyCharm đã tìm thấy trình thông dịch Python mà bạn đã cài đặt trước đó.
  3. Tiếp theo Nhấp vào nút create

Bước 3: Bây giờ, hãy vào menu File và chọn New. Tiếp theo, chọn Python File.


Bước 4: Một cửa sổ bật lên mới sẽ xuất hiện. Bây giờ hãy nhập tên của tệp bạn muốn (Ở đây chúng tôi cung cấp cho name là HelloWorld) và nhấn vào nút OK.


Bước 5: Bây giờ hãy nhập một chương trình đơn giản - in ('Hello World!').


Bước 6: Bây giờ, hãy vào menu của Run và chọn ngay Run để chạy chương trình của bạn.Bước 7: Bạn có thể thấy đầu ra của chương trình của bạn ở dưới cùng của màn hình.CodeLean.vn
Facebook: CodeLean Community 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn