Bài đăng nổi bật

File cấu hình được viết bằng Java.


Trong ứng dụng đơn giản, chúng ta thường cấu hình ứng dụng với 2 file:
ApplicationConfig.java thay thế cho file dispatcher-servlet.xml
ApplicationInitializer.java thay thế cho file web.xml

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn