Bài đăng nổi bật

 1. Hướng dẫn sử dụng Git cơ bản ( Phần 1 )
  Git là gì?
Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán mã nguồn mở và miễn phí được thiết kế để xử lý mọi thứ từ các dự án nhỏ đến rất lớn với tốc độ và hiệu quả.


 1. Cách sử dụng Git như thế nào?
Đầu tiên chúng ta lên trang web: https://git-scm.com/  để tải phiên bản phù hợp với hệ điều hành của mình.

Tiếp đến bạn cần phải đăng ký 1 tài khoản tại: https://github.com/.Đăng ký trên form đăng ký chỉ bao gồm: 
 • tên tài khoản
 • 1 địa chỉ email thật để xác nhận
 • mật khẩu
Sau khi đăng ký và xác nhận tài khoản thành công, các bạn ấn vào Sign In để đăng nhập tài khoản vừa tạo.đây là màn hình chính của tài khoản git của bạn.


Các bạn sẽ ấn vào nút New để tạo 1 repository ( nơi lưu trữ ) code của bạn.Trong đó bạn sẽ phải đặt Repository name là tên của dự án của bạn.
Description: miêu tả project của bạn ( có thể có hoặc không )
Trạng thái của project là Public hay Private ( ở github thì Private phải là tài khoản Pro mới set được ).
Sau đó các bạn ấn vào Create repository để tạo nơi lưu trữ.

tiếp đến thì Github sẽ cho các bạn 1 số chỉ dẫn để thiết lập đến git.Với lần đầu tiên chúng ta làm việc với Git thì trước hết chúng ta cần cấu hình tài khoản git bằng cách:
git config --global user.name "[name]" : trong đó [name] ở đây là tên của bạn và không có dấu. Vdu: Dao Duy Khanh.
git config --global user.email "[email address]" : [email address] ở đây là địa chỉ email mà bạn đã đăng ký trước đó.
Nếu repository của bạn hoàn toàn chưa push gì lên hãy làm theo các bước sau:
 • Đầu tiên bạn hãy mở thư mục project của bạn ra. Chuột phải. 
  • Ở window sẽ là Git bash here
  • Ở Linux hoặc mac os sẽ chọn Open in Terminal hoặc là dùng Terminal  trỏ thẳng trực tiếp đến đường dẫn thư mục bằng lệnh: cd đường dẫn thư mục.
 • Tiếp theo chúng ta gõ git init ( để thực hiện đưa đường dẫn thư mục này vào trong repository )
 • Tiếp đến chúng ta sẽ phải thêm remote đến đường dẫn git bằng lệnh: 
git remote add origin địa chỉ đường dẫn đến git
Vd: git remote add origin https://github.com/longstl/project-sem-1.git
 • Sau đấy chúng ta sẽ dùng lệnh git status để xem các tệp mà chúng ta đã thay đổi


ở đây chúng ta sẽ thấy các phần chữ màu đỏ là các phần chưa được thay đổi hoặc mới được thêm nên chưa tồn tại trên repository. 


Để thêm chúng tao chúng ta sẽ dùng lệnh git add “tên thư mục hoặc tên tệp”


 • sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh: git commit -m “ Nội dung commit “
vdu như: git commit -m “Sua ham create student“


 • Cuối cùng là chúng ta sẽ push lên nhánh bằng lệnh: git push origin master 
ở lần đầu tiên push lên git, git sẽ yêu cầu chúng ta sẽ phải đăng nhập tài khoản và mật khẩu đã đăng ký ở trên vào thì mới có thể push lên git được.


Hướng dẫn sử dụng Git cơ bản ( Phần 2 )


Ở phần đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu được cách đẩy một tệp lên git cá nhân. Vậy nếu làm việc nhóm thì chúng ta cần làm sao?


Đầu tiên để có thể làm nhóm thì chúng ta cần phải đẩy các tệp cần thiết lên git ( hay có thể nói là: nhóm trưởng sẽ phải đẩy lên khung của project )


Sau khi đã có repository và khung của project thì nhóm trưởng cần vào Settings  và chọn Collaborators ở phần Search by usern, full name or email address:  bạn sẽ điền email của các thành viên nhóm bạn vào và sau đó bạn sẽ ấn Add Collaborators  để thêm các thành viên vào repository. Các thành viên sẽ nhận được email được invitation vào project nào đó và sau đó họ sẽ mở email ra và view invite.


các thành viên sẽ tạo ra 1 thư mục mới, và sẽ làm các bước tương tự:
 • git init
 • git remote add origin tên đường dẫn
 • git pull origin master ( lệnh này để lấy code mới nhất từ nhánh master về )
Vậy thì làm sao để chúng ta làm việc nhóm một cách dễ dàng nhất mà tránh được các lỗi.
 • Khi các bạn code thì các bạn cần phải luôn luôn giữ code mới nhất.
 • tránh làm việc chồng chéo lên nhau
 • Tạo nhánh khi làm việc:
 • chúng ta dùng lệnh git checkout -b “ tên nhánh “
vdu: git checkout -b “Feature1.1#Tao-Crud-Sinh-Vien“
  • Sau đó dùng lệnh git add tên file hoặc tên đường dẫn và lệnh git commit -m “Nội dung commit”
  • Cuối cùng chúng ta push lên nhánh bằng lệnh: git push origin tên nhánh. Và sau đó lên trang git và tạo merge requestsau đó các nhóm trưởng sẽ review code và merge vào nhánh master và toàn bộ thành viên trong nhóm sẽ phải pull code mới về.


Hướng dẫn sử dụng Git cơ bản ( Phần 3 )


Các lỗi thường gặp ở git:
 • Conflict: lỗi này thường xảy ra khi các bạn “ lười “ là dùng git add . hoặc git add * mà không hề có file gitignore (file này dùng để loại bỏ các mục thừa hoặc các file ko cần thiết khi đưa lên git). Hoặc là các bạn làm việc chồng chéo lên nhau hoặc nhiều người làm chung 1 file hoặc thiếu đồng bộ code. ( đây là lỗi thường xuyên gặp phải )
  • Cách giải quyết:
   • 1 xóa đi pull mới lại code rồi code tiếp ( dành cho nhanh và mới )
   • Hoặc các bạn có thể fix từ từ bằng rebase nhánh:
    • Đầu tiên tạm xóa merge trước đó bằng lệnh: git reset –hard HEAD~
    • Sau đó checkout về nhánh mà bạn đang code và dùng lệnh git rebase master. Sau đó file bị conflict sẽ xuất hiện khi đó bạn sẽ phải xóa các phần bị conflict 
<<<<<< HEAD
commit: Fix function add student
=======
pull: Lấy nội dung của remote repository
>>>>>>> nhánh
    • Trong trường hợp rebase, sau khi chỉnh sửa phần bị xung đột thì chúng ta không commit thì chúng ta dùng tiếp lệnh --continue ở lệnh rebase. Nếu muốn bỏ rebase thì chúng ta sẽ dùng lệnh –abort.


     Hy vọng, bài viết của tôi sẽ giúp ích được các bạn chút ích trong việc tìm hiểu và sử dụng git.Khánh Đào

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn