Bài đăng nổi bật

Thiết kế bài giảng là gì

Mỗi bài học như những chấm nhỏ li ti, người giáo viên như là họa sỹ, sẽ kết nối những chấm đó thành một bức tranh lớn là cả khóa học. Vì vậy, người giáo viên cần biết cách phối hợp hài hòa màu sắc, nhấn nhá đường nét cho mỗi bài học ở những góc độ khía cạnh phù hợp, từ đó sẽ tạo ra bức tranh toàn cảnh đẹp tuyệt vời, thể hiện đầy đủ ý đồ và mục tiêu của khóa học.
Việc giáo viên lên kế hoạch chi tiết cho mỗi bài giảng để đạt được mục tiêu của bài, đó chính là thiết kế bài giảng. Và để giúp những người giáo viên nông dân yêu thích việc vẽ tranh như ta đây, cải thiện chất lượng giảng dạy, thì giữa những năm 1980 đã xuất hiện mô hình ADDIE J

Mô hình ADDIE

ADDIE là viết tắt của cụm từ Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Mô hình ADDIE hướng dẫn bạn thiết kế các khóa đào tạo hiệu quả, kèm theo tài liệu dành cho đối tượng của bạn.
Đây là hình ảnh minh họa cho mô hình

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

Analyze – Phân tích

Phân tích là bước quan trọng nhất trong quá trình này. Nó giúp bạn xác định cơ sở cho tất cả các quyết định trong tương lai. Một sai lầm mà nhiều người mới bắt đầu làm dễ mặc phải đó là là không tiến hành được một phân tích đúng đắn ngay từ đầu. Bởi vì thao tác phân tích giúp bạn xác định đối tượng của khóa học, biết được những hạn chế hoặc cơ hội, hay các điểm quan trọng khác mà sẽ hữu ích trong quá trình thiết kế.

Design – Thiết kế

Quá trình thiết kế là bước động não. Đây là chỗ mà bạn sử dụng thông tin có được trong giai đoạn phân tích để tạo ra một chương trình hoặc khóa học đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc đối tượng của bạn. Có nhiều cách thức thiết kế và nó có thể rất tẻ nhạt ở vài lần đầu. Vì vậy, thử nghiệm khái niệm của bạn trong giai đoạn thiết kế sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Developer – Phát triển

Giai đoạn phát triển tập trung vào việc xây dựng các kết quả của giai đoạn thiết kế. Quá trình này tiêu tốn nhiều thời gian dành cho việc tạo ra học liệu cho khóa học. Nó bao gồm các bước khác nhau như dự thảo ban đầu, đánh giá, viết lại, và thử nghiệm.

Implement – Thực hiện

Giai đoạn thực hiện bao gồm nhiều quá trình chứ không chỉ đơn giản là trình bày lại các tài liệu đã phát triển. Nếu như các khái niệm và học liệu đã được thử nghiệm trong suốt quá trình phát triển, thì giai đoạn thực hiện có thể khám phá ra yêu cầu cần phát triển thêm chủ đề hoặc phải thiết kế lại. Các quy trình cho giai đoạn này thay đổi dựa trên quy mô của các tổ chức, sự phức tạp của chương trình, tất nhiên, và sự phân bố của học liệu. Việc này bao gồm các khái niệm như giai đoạn thử nghiệm, các buổi đào tạo -giáo viên, và phương pháp phân phối và trình bày các tài liệu.

Evaluate– Đánh giá

Giai đoạn đánh giá đóng vai trò quan trọng từ đầu cho tới cuối quá trình. Mục tiêu của quá trình này là để nhìn nhận, xem xét, đánh giá lại những điều đã được khám phá ra trong quá trình phân tích. Những phát hiện này bao gồm các mục tiêu và kỳ vọng của người học.

Khi nhìn vào quá trình ADDIE, bạn phải tránh những suy nghĩ rằng nó được cấu trúc theo thứ tự thời gian. Thay vào đó, mô hình ADDIE là một vòng tròn liên tục với ranh giới chồng chéo.

Để làm tốt mỗi thao tác, chúng ta phải bỏ ra rất nhiều công sức thực hiện, và trước khi bỏ sức thì chúng ta cần bỏ công ra để Hiểu về nó trước. Các bài sau tôi viết rõ hơn về cách thức thực hiện từng thao tác A-D-D-I-E.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn