Bài đăng nổi bật


ARCS Model

Mô hình ARCS của John Keller, sẽ giúp bạn thiết kế một bài giảng: giàu tính động viên cho sinh viên theo định hướng giải quyết bài toán.
Mô hình ARCS bao gồm 4 từ khóa quan trọng đó là: Attention (chú ý), Relevance (liên quan), Confidence (tự tin) và Satisfaction (thỏa mãn).

1.      Attention (chú ý)

Sự chú ý (Attention) tức là mức độ thể hiện sự quan tâm của người học với những khái niệm / lý thuyết đang được giảng dạy. Có 3 cách để có thể gây sự chú ý đó là:

Perceptual Arousal (kích thích giác quan): sử dụng những tình huống bất ngờ hoặc không chắc chắn 

 • Tính cụ thể:  Sử dụng ví dụ cụ thể, có liên quan tới người học
 •  Phi lý và xung đột:  Kích thích sự quan tâm bằng cách cung cấp các quan điểm dị biệt.
 • Tính hài hước: Sử dụng sự hài hước để làm sáng lên chủ đề.

Inquiry Arousal (yêu cầu mang tính thách thức): cung cấp câu hỏi đầy thách thức và / hoặc các vấn đề để trả lời / giải quyết

§  Tham gia: Đưa ra trò đóng vai hoặc dựa trên kinh nghiệm.
§  Liên hệ: Đặt các câu hỏi để sinh viên tư duy phản biện hoặc động não.

Variability (biến đổi): Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy (video, đọc sách, bài giảng).

 •  Sử dụng nhiều nguồn học liệu khác nhau
 • Thay đổi phương pháp phù hợp với ngữ cảnh
Gây sự chú ý là phần quan trọng nhất của mô hình bởi vì nó là điểm khởi đầu để tạo động lực cho các học viên. Một khi người học quan tâm đến một chủ đề nào đó, họ sẵn sàng đầu tư thời gian của họ, chú ý, và tìm hiểu thêm.

2.      Relevance (liên quan)

Theo Keller, sự liên quan phải được thiết lập bằng cách sử dụng ngôn ngữ và ví dụ mà các học viên đã quen thuộc. Với 3 chiến lược lớn Keller đưa ra là: định hướng mục tiêu, phù hợp với động cơ, và quen thuộc.

Định hướng mục tiêu:

 •  Hiện tại giá trị: Mô tả cách thức các kiến ​​thức sẽ giúp các học viên hôm nay.
 • Tương lai hữu dụng: Mô tả cách thức các kiến thức sẽ giúp đỡ trong tương lai (tìm việc dễ, lương cao, nhiều cơ hội đi nước ngoài).

Phù hợp với động cơ

 •   Phù hợp với nhu cầu: Đánh giá nhóm học viên của bạn và quyết định xem họ đang học điều gì, phải hiểu được nhu cầu động cơ học tập của họ.
 •  Lựa chọn: Cho phép người học lựa chọn phương pháp làm việc phù hợp nhất để họ  có thể dễ dàng tiếp thu cái mới.

Quen thuộc

 •  Mô hình hóa: Đưa ra "những gì bạn muốn họ làm được." Ngoài ra, cho họ thấy họ có thể sử dụng những kiến ​​thức mà bạn đang trình bày để cải thiện cuộc sống.
 •  Kinh nghiệm: Phác thảo cái mới dựa trên kiến thức / kỹ năng hiện có của người học cho họ thấy làm thế nào họ có thể sử dụng kiến thức trước đây của họ để tìm hiểu thêm.
Những kiến thức người học thu được sẽ bị văng vãi trong quá trình học, nếu họ không thấy nó phù hợp với động cơ của mình. Vì vậy, phải làm cho người học thấy được những kiến thức đó có ích gì cho họ.

3.      Confidence (tự tin)

Mức độ tự tin của người học thường liên quan với động lực và những nỗ lực đưa ra trong việc đạt được một mục tiêu hiệu suất. Vì vậy cần phải ước lượng được khả năng thành công của họ dựa vào năng lực của họ, từ đó đặt ra mục tiêu kỳ vọng cho phù hợp. Ngoài ra, sự tự tin được xây dựng khi tăng cường tích cực cho thành tích cá nhân được đưa ra thông qua kịp thời, thông tin phản hồi có liên quan.
Keller cung cấp thiết kế học tập các chiến lược sau xây dựng lòng tin
 • Yêu cầu thực hiện - Nếu học viên không biết hoặc cảm thấy rằng các yêu cầu học tập là ngoài tầm với, động lực thường giảm. Do vậy, cần đưa ra yêu cầu phù hợp với năng lực của sinh viên.
 • Cơ hội thành công - Thành công trong một tình huống học tập có thể giúp xây dựng lòng tin trong nỗ lực tiếp theo. Học viên cần có cơ hội để đạt được thành công ngắn hạn và đa dạng trong học tập.  
 • Kiểm soát cá nhân -Sự tự tin được tăng lên nếu một người học cho rằng thành công của họ với khả năng cá nhân hoặc công sức, chứ không phải là do yếu tố bên ngoài như không có thách thức hay may mắn.

4.      Satisfaction (thỏa mãn)

Cuối cùng, người học phải có sự hài lòng. Sự hài lòng này có thể là từ một cảm giác đạt được thành tựu nào đó như: có kinh nghiệm mới, phần thưởng, khen ngợi, hoặc chỉ vui chơi giải trí. Cung cấp những thông tin phản hồi và phù hợp, nhanh chóng cho học viên. Khi những kết quả của học viên được đánh giá cao, họ sẽ có thêm động lực để học hỏi. Sự hài lòng dựa trên động cơ, có thể nội tại hoặc bên ngoài.
Keller đã đưa ra ba chiến lược chính để thúc đẩy sự hài lòng:
 • Tăng cường nội tại - khuyến khích và hỗ trợ thưởng thức nội tại của kinh nghiệm học tập. Ví dụ: Giáo viên mời học trò cũ để cung cấp lời minh chứng về cách học tập những kỹ năng này đã giúp chúng làm bài tập tiếp theo dự án lớp học.
 • Thưởng bên ngoài - cung cấp tăng cường tích cực và phản hồi động lực. Ví dụ: Giáo viên giải thưởng chứng chỉ cho sinh viên khi họ làm chủ các bộ hoàn chỉnh các kỹ năng.
 • Vốn chủ sở hữu - duy trì các tiêu chuẩn phù hợp kết quả cho sự thành công. Ví dụ: Sau khi dự án hạn đã được hoàn thành, giáo viên cung cấp thông tin phản hồi đánh giá, sử dụng các tiêu chuẩn mô tả trong lớp.
Để giữ cho học viên hài lòng, buổi học phải được thiết kế để cho phép họ sử dụng các kỹ năng mới học được của họ càng sớm càng tốt trong như một thiết lập xác thực nhất có thể.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn