Tất cả các bên đồng ý rằng thành công trong học tập là sản phẩm của nỗ lực hợp tác. Để đảm bảo rằng
____________ sẽ được hưởng lợi từ liên minh này, mỗi bên có các trách nhiệm sau:

(Sinh viên).

Là sinh viên ____________, tôi sẽ:
1. Luôn đi học đúng giờ
2. Chăm chỉ bền bỉ không bao giờ bỏ cuộc
3. Đọc sách và code theo ví dụ trước khi tới lớp
4. Hoàn thành ASM và toàn bộ các bài Lab
5. Dành ít nhất 30 phút một ngày để viết về những gì đã học được
Là bạn học ____________, tôi sẽ:
1. Dành ít nhất 15 phút để trao đổi việc học với bạn học mỗi ngày
2. Gỡ lỗi cùng bạn nếu bạn yêu cầu
3. Chỉ cho bạn thấy bạn đã lười biếng thế nào
4. Chỉ cho bạn thấy bạn đã tiến bộ như thếu nào
5. Dành 2h mỗi tuần ngồi học nhóm với nhau (chỉ 2 đứa thôi) 
Là giáo viên ____________, tôi sẽ:
1. Cung cấp một môi trường học tập hiệu quả
2. Hỗ trợ giải quyết các thắc mắc trong quá trình học tập
3. Tuân thủ các quy tắc của trường
4. Theo dõi và feedback kết quả cho sinh viên trong quá trình học tập
5. Tổ chức thêm các trải nghiệm học tập thú vị cho sinh viên

Ký Tên
__________________
__________________
__________________
Chữ ký sinh viên
Chữ ký bạn học
Chữ ký giáo viên


_____________
Date
CodeLean.vn 
cộng đồng trao đổi và học hỏi tại: CodeLean Community

tham khảo https://www.teach-nology.com

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn