Họ và Tên         _______________________________________________ 
Ngày Tháng      ______________________

Bảng KWL 

Bảng KWL  là một công cụ được thiết kế để giúp thúc đẩy quá trình học tập. Các chữ cái KWL là một từ viết tắt của Know Want Learn (Biết, Muốn, Học).  Nó là một phần của phương pháp giảng dạy kiến ​​tạo. Trong phương pháp đặc biệt này, sinh viên được cung cấp không gian để học bằng cách xây dựng tốc độ học tập của riêng họ và phong cách hiểu riêng của họ về một chủ đề hoặc ý tưởng nhất định.

Biểu đồ hoặc bảng KWL được phát triển theo phương pháp này và là một dạng chiến lược đọc hướng dẫn được sử dụng để hướng dẫn sinh viên đưa họ thông qua ý tưởng và văn bản.

[1] Một bảng KWL thường được chia thành ba cột có tiêu đề Biết , Muốn và Đã học. Bảng này có nhiều dạng khác nhau vì một số đã sửa đổi nó để bao gồm hoặc loại trừ thông tin.

Trước khi bạn bắt đầu nghiên cứu, hãy liệt kê chi tiết trong hai cột đầu tiên. Điền vào cột cuối cùng sau khi hoàn thành nghiên cứu của bạn.

Topic
page1image2898811632

What I Know
W
What I Want to Know
L
What I Learned
Viết thông tin về những gì sinh viên biết trong cột này.Viết thông tin về những gì sinh viên muốn biết trong cột này.Sau khi hoàn thành bài học hoặc bài học, hãy viết thông tin mà sinh viên đã học trong cột này.
CodeLean.vn 
nhóm trao đổi thảo luận trên facebook  CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn